BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

De doelstelling van de site van de BBEMG bestaat erin geactualiseerde informatie te verspreiden. De BBEMG besteedt bijzondere aandacht aan het updaten van de site, maar wijst elke verantwoordelijkheid af in geval een vergissing, onjuistheid of nalatigheid invloed heeft op de informatie. De verantwoordelijken zullen niet nalaten de fouten recht te zetten die hen worden gemeld.

De site bevat links naar externe sites waarover de BBEMG geen enkele controle heeft. De BBEMG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites.

De BBEMG is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die aan uw computerinstallatie wordt toegebracht, wanneer u deze site bekijkt.

Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, animaties en andere elementen van de site zijn beveiligd via auteursrechten. Het gebruik van een deel van de site is toegestaan, indien het voor leerdoeleinden wordt gebruikt (onderricht).

Het reproduceren van de inhoud van de website van de BBEMG op uw eigen website moet vooraf via Maryse Ledent (Sciensano, Brussel) bij de betrokken verantwoordelijken worden aangevraagd. In ieder geval moet de bron uitdrukkelijk worden vermeld.

Share on Facebook

Laatste update op 11/09/2018

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>