BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

BBEMG studiedagen

BBEMG studiedagen

22 september 2017

Laag frequente elektromagnetische velden en gezondheid. Resultaten van 4 jaren onderzoek door de Belgian BioElectroMagnetics Group.

Zie presentaties van de studiedag 2017 (in PDF)

Laag frequente elektromagnetische velden en gezondheid.
Resultaten van 4 jaren onderzoek door de Belgian BioElectroMagnetics Group.

Prof. Dr. Luc Verschaeve (voorzitter van de BBEMG), Dr. Annemarie Maes (coördinator)

Inleiding - Voorstelling van de BBEMG en doel van de studiedag
(Presentatie)

Prof. Dr. Luc Verschaeve

Extreem lage frequente elektromagnetische velden
Effecten op de gezondheid: stand van zaken
(Presentatie)

Dr. Christian Brabant

Onderzoek naar elektromagnetische hypergevoeligheid
(Presentatie)

Maryse Ledent

Elektromagnetische (hyper)gevoeligheid of IEI-EMV : Reflecties en projecten
(Presentatie)

Michel Goethals, Mart Verlaek & Prof. Dr. Geuzaine

Middelen voor het berekenen van velden en waarschuwingen voor hun misbruik
(Presentatie)

Dr. Jean_François Collard & Prof. Dr. Maurice Hinsenkamp

Europese Samenwerking in Wetenschap en Technologie (COST): Actie BM 1309 EMF-MED
(Presentatie)

Dr. Jean_François Collard & Prof. Dr. Maurice Hinsenkamp 

Studie van de cellulaire differentiatie en proliferatie
(Presentatie)

Dr. Maurits De Ridder

Het Koninklijk Besluit elektromagnetische velden op het werk
(Presentatie)

Dr. Martine Souques

Opzetten van een cohorte van RTE gepensioneerden die professioneel blootgesteld werden aan 50 Hz magnetische velden : het CohoRte-project
(Presentatie)

Willy Pirard, Benjamin Vatovez, Paul Bernard & Amélie Jacques

Elektrische en magnetische velden van PLC die door smartmeters worden gegenereerd
(Presentatie)

18 september 2013

Laag frequente elektromagnetische velden en gezondheid. Resultaten van 4 jaren onderzoek door de Belgian BioElectroMagnetics Group.

Zie presentaties van de studiedag 2013 (in PDF)

Laag frequente elektromagnetische velden en gezondheid.
Resultaten van 4 jaren onderzoek door de Belgian BioElectroMagnetics Group

Inleiding:
Prof. Dr. Luc Verschaeve (voorzitter van de BBEMG), Dr. Annemarie Maes (coördinator)

Waarom de gezondheidseffecten van 50 Hz elektromagnetische velden bestuderen? Voorstelling van de BBEMG en programma van de studie dag.
(Presentatie in het pdf formaat)

Maryse Ledent

BBEMG en communicatie: de internetsite van de BBEMG als informatie bron.
(Presentatie in het pdf formaat)

Dr. Maurits De Ridder

Epidemiologische studies over de gezondheidseffecten van 50 Hz elektromagnetische velden.
(Presentatie in het pdf formaat)

Isabelle Demaret, Prof. Dr Marc Ansseau, Cindy Rocha

Onderzoek naar elektromagnetische hypergevoeligheid
(Presentatie in het pdf formaat)

Prof. Dr. Luc Verschaeve

Elektromagnetische velden en de ziekte van Alzheimer: is er een mogelijk verband?
(Presentatie in het pdf formaat)

Prof. Dr. Maurice Hinsenkamp, Jean_François Collard

Onderzoek naar de effecten op celdifferentiatie en celproliferatie.
(Presentatie in het pdf formaat)

Dr. Patrick Dular, Prof. Dr. Ir. Christophe Geuzaine

Contactstromen en quantificatie van de onzekerheden in de elektromagnetische modellen.
(Presentatie in het pdf formaat)

Dr. H. Reynders (LNE)

Positie van de Vlaamse overheid (LNE) m.b.t. de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden met extreem lage frequenties.
(Presentatie in het pdf formaat)

Prof. Dr. Nathalie Schiffino (UCL)

Biopolitiek en risico.
(Presentatie in het pdf formaat)

13 mei 2009

Zijn magnetische velden vaan 50 Hz een risico voor de gezondheid?
Resultaten van vier jaren onderzoek door de Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG)

Zie presentaties van de studiedag 2009 (in PDF)

Zijn magnetische velden vaan 50 Hz een risico voor de gezondheid?
Resultaten van vier jaren onderzoek door de Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG)

Inleiding:
Jean-Jacques Legros (Voorzitter) & Marion Crasson (coördinator)

Waarom de gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden van 50 Hz bestuderen? Voorstelling van de BBEMG. Doel van de studiedag.
(Presentatie in het pdf formaat)

Maurits De Ridder

Laagfrequente magnetische velden en gezondheid: Wat is een epidemiologische studie? Welke gezondheidseffecten bestudeert men? Hoe moeten we de gezondheidsrisico's inschatten?
(Presentatie in het pdf formaat)

Gilbert Decat

Monitoring van de blootstelling van kinderen aan velden van 50 Hz in België. Bronnen, niveaus, en vergelijking met andere landen.
(Presentatie in het pdf formaat)

Jean-Louis Lilien

De “Contact Current” hypothese. Achtergrond en modelbeschrijving.
(Presentatie in het pdf formaat)

Marion Crasson

Elektrische overgevoeligheid. Onderzoeksresultaten en hypotheses met betrekking tot de etiologie.
(Presentatie in het pdf formaat)

Patrick De Boever

Genetisch onderzoek naar elektrische overgevoeligheid.
(Presentatie in het pdf formaat)

Maurice Hinsenkamp

In vitro onderzoek naar de effecten van velden van 50 Hz op cefdifferentiatie en -proliferatie. Fundamenteel onderzoek en therapeutische effecten.
(Presentatie in het pdf formaat)

27 april 2006

Stress related psychophysiological and environmental factors that determine development and manifestation of electrohypersensitivity and similar functional disorders. Psychoneuroendocrinology Unit (BBEMG), Université of Liège, Belgium
By Prof. E. Lyskov, Centre for Musculoskeletal Research, University of Gävle, Umea (Sweden).

15 mei 2004

Journée d'information sur les effets potentiels des champs électromagnétiques sur la santé

Share on Facebook

Laatste update op 25/09/2017

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>