BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

ICNIRP richtlijnen voor het publiek

ICNIRP richtlijnen voor het publiek

ICNIRP, "International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection", is een onafhankelijke internationale, door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) erkende commissie.

De ICNIRP heeft als hoofddoel richtlijnen op te stellen om de blootstelling aan elektrische en magnetische velden (EMV) te beperken, Deze richtlijnen moeten bescherming bieden tegen alle vastgestelde schadelijke gezondheidseffecten.

De richtlijnen zijn gebaseerd op:

  • Duidelijk vastgestelde effecten (van lichte tintelingen aan het huidoppervlak tot reëele hinder) kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan laagfrequente elektrische velden.
  • De inductie van fosfenen in het netvlies door laagfrequente magnetische velden kan als model worden gebruikt om geïnduceerde elektrische velden op het centrale zenuwstelsel naar voren te brengen.

Reductiefactor

Met het oog op de aan de wetenschappelijke gegevens inherente onzekerheid, werden bij het opstellen van de blootstellingsrichtlijnen reductiefactoren toegepast. Een reductiefactor wordt toegepast voor de blootstelling van het publiek (in vergelijking met beroepsmatige blootstelling). Hij houdt rekening met zijn heterogeniteit (leeftijdsverschil, gezondheidstoestand van het publiek, omgevingsomstandigheden, persoonlijke gevoeligheid).

Basisrestricties

De basisrestricties voor velden van 50 Hz zijn de waarden van de elektrische veldsterkte die als aanvaardbaar voor het welzijn van de mensen zijn aangenomen.Voor het publiek, de maximale waarden van het interne elektrische veld is:

  • in het centraal zenuwstelsel (CZS, hersenen en netvlies): 0,02 V/m
  • in niet-CZS-weefsels (andere deel van het hoofd en overal in het licham): 0,4 V/m

Referentieniveaus

De waarden van geïnduceerde elektrische velden worden omgezet in elektrische hoeveelheden die directe meting mogelijk maken: externe elektrische en magnetische veldsterkte en magnetische fluxdichtheid. Het zijn referentieniveaus.

De referentieniveaus worden verkregen door mathematische modellering van de basisrestricties. Een bijkomende reductiefactor van 3 wordt toegepast op deze berekende waarden om rekening te houden met dosimetrische onzekerheid.

De referentieniveaus voor blootstelling aan elektrische en magnetische velden van 50 Hz (dagelijkse blootstelling) zijn:

  • Elektrische velden: 5 kV/m
  • Magnetische velden: 160 A/m
  • Magnetische fluxdichtheid: 200 µT

De referentieniveaus voor 50 Hz contactstromen is 500 µA.

Zoals vermeld door ICNIRP geldt dat "als het referentieniveau is nageleefd, de relevante basisrestrictie is nageleefd ". Indien de gemeten of berekende waarde hoger is dan het referentieniveau, houdt dit niet noodzakelijk een overschrijding van de basisrestrictie in.

Documenten & Links

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

Share on Facebook

Laatste update op 11/06/2015

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>