BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Classificatie van IAKO

Classificatie van IAKO

Terug naar Problematiek van gezondheid risico's

*1 Kanker bij mensen?

Voldoende bewijs:

  • Er is een oorzakelijk verband vastgesteld.
  • Kans, vertekening en verstoring konden met redelijk vertrouwen worden uitgesloten.

Beperkt bewijs:

  • Oorzakelijke interpretatie is geloofwaardig.
  • Kans, vertekening of verstoring konden niet worden uitgesloten.

Ontoereikend bewijs: Studies laten geen conclusie toe over een oorzakelijk verband.

Bewijs dat het ontbreken van carcinogeniteit suggereert:

  • Verschillende adequate studies die het volledige bereik van de blootstellingsniveaus bestrijken, tonen geen positief verband aan bij de waargenomen blootstellingsniveaus.
  • De conclusie is beperkt tot de kankerplaatsen en de bestudeerde aandoeningen.

*2 Kanker bij dieren?

Voldoende bewijs: Er is een oorzakelijk verband vastgesteld door middel van ofwel:

  • Veelvoudige positieve resultaten (2+ soorten, studies of geslachten of GLP-studie).
  • Enkelvoudig ongewoon resultaat (incidentie, plaats/type, leeftijd begin of verschillende plaatsen).

Beperkt bewijs: Gegevens suggereren een kankerverwekkend effect maar: (bv.) afkomstig van één studie, onopgeloste vragen, alleen goedaardige tumoren, alleen activiteitsbevorderend.

Ontoereikend bewijs: Studies laten geen conclusie toe over een kankerverwekkend effect.

Bewijs dat het ontbreken van carcinogeniteit suggereert:
  • Adequate studies bij minstens twee soorten tonen aan dat de stof niet kankerverwekkend is.
  • De conclusie is beperkt tot de soorten, tumorplaatsen, leeftijd bij blootstelling, de bestudeerde aandoeningen en blootstellingsniveaus

Documenten & Links

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

Share on Facebook

Laatste update op 06/11/2017

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>