BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Semicirculaire lipoatrofie (1999-2005)

Semicirculaire lipoatrofie (1999-2005)

VITO
Milieu toxicologie
Mol, België

Activiteitenverslagen

2001-2005

L. Verschaeve, A. Maes & R. Anthonissen

Personen met semicirculaire lipoatrofie (half-cirkelvormige indrukken van de huid van de dijen ten gevolge van de verdwijning (atrofie) van het vetweefsel onder de huid) vertonen effecten ter hoogte van de witte bloedcellen, in overeenstemming met onze hypothese van een elektromagnetische oorsprong van deze stoornis(zie "Activiteitenverslag 1999-2000").

(Meer informatie op semicirculaire lipoatrofie).

1999-2000

L. Verschaeve, A. Maes & R. Anthonissen

Een onderzoek dat niet in het kader van dit project werd uitgevoerd wordt hier ook vermeld aangezien wij van oordeel zijn dat het de interesse van de BBEMG kan opwekken.

De studie had betrekking op de oorzaken van "Lipoatrophia semicircularis" (L.s.). Het betreft een idiopathische conditie (eerder dan een aandoening) die vooral, maar niet uitsluitend, bij vrouwen voorkomt. Ze wordt gekarakteriseerd door semi-circulaire depressies die gewoonlijk symmetrisch aan beide bovenbenen voorkomen. Tot op heden werd deze conditie slechts heel sporadisch gerapporteerd maar recent werd die in enkele honderden personen gediagnosticeerd. Allen zijn werkzaam in administratieve diensten van Belgische bedrijven. De oorzaak van wat wel eens een nieuwe "beroepsziekte" zou kunnen worden zijn onbekend. Wij zijn daarom met een onderzoek gestart om deze oorzaak te achterhalen en bekwamen een groot aantal argumenten om aan te nemen dat L.s. ontstaat als gevolg van galvanische of capacitieve koppeling tussen de elektrostatisch geladen werktafel en het lichaam. Deze hypothese zal in het laboratorium geverifieerd worden.

(Meer informatie op semicirculaire lipoatrofie).

Publicaties

Verschaeve L., & Maes A. (2009) 
Support for the hypothesis that electro-stimulation is responsible for Lipoatrophia semicircularisMed. Hypotheses, 73, 802-806.

Verschaeve L., & Maes A. (2009) 
In vitro investigations related to the 'electromagnetic hypothesis' of Lipoatrophia semicircularisJ. Appl. Toxicol ., 29, 478-482.

Curvers, B., & Maes, A. (2004). 
Lipoatrophia semicircularis: a new office disease? 900 cases reported in Belgium . Arbeidsgezondheidszorg & Ergonomie . Band XLI. N°2-2004. Médecine du Travail & Ergonomie. Volume XLI. N°2-2004.

Maes A., Curvers B., & Verschaeve L. (2003)
Lipoatrophia semicircularis: the electromagnetic hypothesis. Electromagnet. Biol. Med. 22, 183-193.

Maes, A. (2002). 
La lipoatrophie semicirculaire, une nouvelle maladie professionnelle. La sécurité au travail , 4, 21 février 2002, Editions Kluwer.

Maes, A . (2002). 
Elektromagnetische straling, mogelijke gezondheidseffecten met speciale aan dacht voor een nieuw beroepsgebonden fenomeen : Lipoatrophia semicircularis. Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), n°3, september 2002, p 9-10.

Maes, A. (2001) 
Ribbeldijen (Lipoatrophia semicircularis), een nieuwe beroepsgebonden aan doening. Nieuwsbrief Arbeidsveiligheid Kluwer , jaargang 20, n° 21, p 2-4.

Maes, A. (2000). 
Les cuisses striées à l'étude. Travail & Bien-être 4, 28-33.

Maes, A. (2000). 
Ribbeldijen onderzocht. Werk & Welzijn 4, 28-33.

Share on Facebook

Laatste update op 19/10/2017

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>