BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Maatschappelijke Gezondheidkunde (UGent)

Maatschappelijke Gezondheidkunde (UGent)


Lutgart Braeckman +32 (0)9 332 36 91
Maurits De Ridder +32 (0)9 332 45 89

Activiteiten in de BBEMG:

De gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden met extreem lage frequenties (EMV-ELF) op werknemers en op de algemene bevolking: Epidemiologische overzicht & Evaluatie van het risico's.

Zie Doelstellingen - Activiteitenverslagen en publicaties.

Andere activiteiten:

  • Arbeidsgeneeskundige problemen (gebruik van chemische stoffen, hittestress, mechanische trillingen, lawaai).
  • Onderwijs in de arbeidsgezondheidkunde en arbeidshygiëne.
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidekunde
Universitair Ziekenhuis, Blok A
De Pintelaan 185 | 9000 Gent
http://www.publichealth.ugent.be/

Share on Facebook

Laatste update op 19/10/2017

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>