BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

EMV modellering (HS-netwerk): Activiteitenverslag en publicaties

EMV modellering (HS-netwerk): Activiteitenverslag en publicaties

Activiteitenverslag

 2017-2018

C. Geuzaine, V. Beauvois, M. Spirlet

Tijdens het jaar 2018 heeft de ACE-groep van de Universiteit van Luik drie verschillende taken uitgevoerd met betrekking tot de reconstructie van 50 Hz magnetische veldkaarten uit experimentele metingen en de beoordeling van ELF blootstelling. De eerste opdracht was het ontwikkelen van een prototype van een mobiel veldmeetsysteem, verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens die verkregen zullen worden tijdens de komende meetcampagnes in de straten van Brussel.

Tijdens de tweede taak zal een methode ontwikkelend worden die toelaat een accurate reconstructie uit te voeren van een magnetisch veld gebasseerd op een minimale set metingen van dit veld. Door de complexiteit om nauwkeurige veldkaarten gebasseerd op gedeeltelijke en vage data te reconstrueren werden de eerste experimenten uitgevoerd in ons laboratorium. De derde taak betrof de automatisering van ELF-blootstellingssimulaties op basis van beschikbare GIS-gegevens (hoogspanningslijnkaarten, straatkaarten), gekoppeld aan beschikbare hoogspanningsnetgegevens, zoals vloeiende stromen en lijnconfiguraties, waardoor automatisch magnetische veldkaarten voor een bepaalde geografische zone kunnen worden gemaakt.

Voorbije activiteitenverslagen

2013-2017

Gedurende de periode 2013-2017 heeft de ACE groep van de Luikse Universiteit In het kader van het BBEMG onderzoeksprogramma een gebruiksvriendelijke software applicatie ontwikkeld die toelaat om ELF velden in de nabijheid van ELF bronnen te evalueren, meer bepaald in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels. De toepassing is gebaseerd op de opensourcepakketten GetDP, Gmsh en ONELAB en heeft een intuïtieve grafische interface voor interactieve parameteraanpassing en resultatenonderzoek. De applicatie is beschikbaar zowel voor desktopcomputers uitgerust met Windows, MacOS en Linux, als voor mobiele toestellen uitgerust met IOS en Android. De applicatie bevat 3 parametrische modellen: Een tweedimensionaal model voor ondergrondse kabels, een vereenvoudigd tweedimensionaal model voor bovengrondse lijnen alsook een driedimensionaal model voor bovengrondse lijnen.

Publicaties

 

 

Share on Facebook

Laatste update op 14/02/2019

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>