BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

EMV modellering (HS-netwerk): Doelstellingen

EMV modellering (HS-netwerk): Doelstellingen

Doelstellingen

De huidige fase van het BBEMG project focust op het ontwikkelen van een software applicatie die toelaat om ELF velden in de nabijheid van ELF bronnen te evalueren, meer bepaald in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels. De vraag voor dergelijke evaluaties is groot, zowel vanuit de algemene bevolking als vanuit gespecialiseerde technische bedrijven. Alhoewel eenvoudige simulaties gebaseerd op analytische formules of voorgeprogrammeerde datasets een ruwe inschatting kunnen geven van de ELF velden, zijn dergelijke simulaties niet nauwkeurig genoeg voor een volledige elektromagnetische veldsimulatie van non triviale gevallen (variërende geometrische opstelling van conductors en fasen, “shielding” door middel van geleidende of magnetische materialen, drie-dimensionele effecten…). Ook wordt geen vertrouwde oplossing geboden wanneer de parameters gewijzigd worden.

De nieuwe software, gebaseerd op de rechtstreekse oplossing van de vergelijkingen van Maxwell, is ontwikkeld om een accurate evaluatie van ELF elektromagnetische velden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels te verschaffen. De software is gebaseerd op de “geavanceerde eindige elementen en integrale vergelijkingsoplossingen” ontwikkeld door ACE gedurende de laatste 20 jaar [1,2].

[1] P. Dular, C. Geuzaine, F. Henrotte and W. Legros, A general environment for the treatment of discrete problems and its application to the finite element method, IEEE Transactions on Magnetics, 34(5), pp. 3395-3398, 1998.

[2] C. Geuzaine and J.-F. Remacle, Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities, International Journal for Numerical Methods in Engineering 79(11), pp. 1309-1331, 2009.

Share on Facebook

Laatste update op 26/10/2017

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>