BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Cytogenetische biomonitoring van werknemers blootgesteld aan EMV: Activiteitenverslag en publicaties

Cytogenetische biomonitoring van werknemers blootgesteld aan EMV: Activiteitenverslag en publicaties

Activiteitenverslagen

 2017-2018

L. Verschaeve, A. Maes, R. Anthonissen, M. Ledent

In het project lopende van 2017-2021, is Sciensano betrokken in een humane (cyto)genetische biomonitoring studie met witte bloedcellen afkomstig van arbeiders die beroepshalve worden blootgesteld aan hoge niveaus van elektromagnetische velden, en witte bloedcellen afkomstig van een gematchete controlegroep (werknemers die minder blootgesteld worden, zoals bv. administratief personeel). Hiervoor zullen gevalideerde cytogenetische methoden (comet assay en micronucleus test) worden gebruikt.

Daarnaast zal deze studie vergezeld gaan van een genexpressiestudie die gebruik maakt van de RT-qPCR methode. Er zal een selectie gemaakt worden van relevante genen, en de analyses zullen uitgevoerd worden in zowel witte bloedcellen als buccale cellen (in samenwerking met ULB-LROT).

Schattingen van blootstellingsniveaus worden bepaald met behulp van ELF-MF persoonlijke dosimeters.

Sciensano werkt ook samen met ULB-ESP in een studie over de Brusselse bevolking.

Voorbije activiteitenverslagen

Publicaties

Publicaties in het kader van de activiteiten van de BBEMG

Maes A, Verschaeve L. (2016)

Genetic damage in humans exposed to extremely low-frequency electromagnetic fields. Arch Toxicol., 90(10):2337-2348.
>> Abstract in PubMed or in our literature reviews

Verschaeve L., Wambacq S., Anthonissen R., Maes A. (2016)
Co-exposure of ELF-magnetic fields and chemical mutagens: An investigation of genotoxicity with the SOS-based VITOTOX test in Salmonella typhimurium. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2016 Jan 1;795:31-5. doi: 10.1016/j.mrgentox.2015.11.003. Epub 2015 Nov 12.
>> Abstract in PubMed

Vanderstraeten J., Burda H., Verschaeve L., De Brouwer C. (2015) 
Health effects of ELF magnetic fields: considering static and medium frequency fields in studies of the cryptochrome hypothesis. Health Physics, 109, 84-89.
>> Abstract in PubMed

Vanderstraeten J., Verschaeve L., Burda H., Bouland C., de Brouwer C. (2012) 
Health effects of extremely low-frequency magnetic fields: reconsidering the melatonin hypothesis in the light of current data on magnetoreception. J. Appl. Toxicol., 32, 952-958.
>> Abstract in PubMed

Maes A., Anthonissen R., Verschaeve L. (2012)
Testing chemicals with the cytokinesisblock micronucleus cytome assay. Folia Biol., 58, 215-220.
>> Abstract in PubMed

Superior health Council/Gezondheidsraad (2012) 
Childhood leukaemia and environmental factors. Brussels Superior Health Council, 2012; Advisory report nr. 8548. Legal deposit nr. D/2012/7795/5. ISBN: 978-94-9054-230-6.
>> pdf online

Verschaeve L., Anthonissen R., Grudniewska M., Wudarski J., Gevaert L., Maes A. (2011) Genotoxicity investigation of ELF-magnetic fields in Salmonella typhimurium with the sensitive SOS-based VITOTOX test. 
Bioelectromagnetics, 32, 580-584.
>> Abstract in PubMed

Verschaeve L., Vanderstraeten J. (2011) 
Champs et ondes: quel impact sur la santé? Pour la Science, Nr. 409, 128-133.
>> http://www.pourlascience.fr

Verschaeve L. , Brits E., Bossuyt M., Adang D., Decat G., Martens L. Joseph W. (2011) 
Niet-ioniserende stralen – Achtergronddocument 2011.
Milieurapport ( MIRA ), Vlaamse MilieuMaatschappij.
https://www.milieurapport.be/milieuthemas/geluids-geur-lichthinder/themabeschrijving-niet-ioniserende-straling.pdf

Gosselin P., Simons K., Verschaeve L., Van Nieuwenhuyse A. (2011) 
Childhood Cancer & Environment. Feasibility study for establishing a registration system for studying the relationship between childhood cancer & environment. 
NEHAP, Final report, ISSN: D/2011/2505/62.

FOD/SPF Public Health (2009).
Les champs électromagnétiques et la santé. Votre guide dans le paysage électromagnétique. 
(Contribution to and proofreading of the leaflet)
>> http://www.belgium.be

Maes A., Den Hond E., & Verschaeve L. (2007) 
Use of METAFER-image analysis system for scoring micronuclei in binucleated human white blood cells. Microscopy and Analysis 21, 7-9 (EU).

Verschaeve L. (2004)
Does exposure to non ionizing radiati on induce adverse health effects in humans? Belgian J. Electro. Commun. 4, 3-24.

Verheyen G., Pauwels G., Verschaeve L., & Schoeters G. (2003)
The effect of co-exposure of 50 Hz magnetic fields and an aneugen on human lymphocytes, determined by the cytokinesis-block micronucleus assay. Bioelectromagnetics , 24, 160-164.
>> Abstract in PubMed

Bergqvist U. , Brix J., de Gruijl F., de Seze R.,Hietanen M., Jeffereys J.G.R., Lagroye I. , Lotz G.W., Owen R.D., Repacholi M.H., Saunders R., Tenforde T.S., Verschaeve L., & Veyret B. (2003) 
Review of experimental investigations of EMF biological effects (0-100 kHz) - ICNIRP Standing committee II. In: Matthes R., McKinley A., Bernhardt J., Vecchia P., Veyret B., eds., Exposure to static and low frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences . ICNIRP13/2003, ISBN 3-934994-03-2.

Verschaeve, L . (2003). 
Scientific Facts on electromagnetic fields from Power Lines, Wiring & Appliances. Greenfacts online publication; cf. http://www.greenfacts.org/power-lines/index.htm

Van Den Heuvel R., Leppens H., Nematova G., & Verschaeve L. (2001) 
Haemopoietic cell proliferation in murine bone marrow cells exposed to extreme low-frequency (ELF) electromagnetic fields. Toxicol. In Vitro 15, 351-355.

De Ridder M., Decat G., Verschaeve L., & Bossuyt M. (2001) 
Niet-ioniserende stralen. Milieu- en Natuurrapport Vl aan deren , MIRA-T, Garant, Leuven-Apeldoorn, pp.431-439.

Maes A., Collier M., Vandoninck S., & Verschaeve L. (2000) 
Cytogenetic effects of 50 Hz magnetic fields of different magnetic flux densities. Bioelectromagnetics 21, 589-596.

Verschaeve L. (1999) 
Hoogspanningslijnen, mobiele telefonie en gezondheid. Lucht 2, 52-54.

Martens L., & Verschaeve L. (1998) 
Niet-ioniserende stralen. Milieu en Natuurraport Vl aan deren , MIRA-T, Garant, Leuven-Apeldoorn, 323-333.

Maes A., L. & Verschaeve (1997) 
Biologische effecten van electromagnetische velden: extreem lage- en Radiofrequenties. Arbeidsgezondheidszorg & Ergonomie , XXXIV, 129-130.

Verschaeve L. (1994) 
EC symposium hears more evidence of harmful NIR effects. Electromagnet. VDU News , 4(3-4), 14-16.

Verschaeve L. (1995) 
Can non-ionizing radiation induce cancer? Cancer J. 8, 237-249.

Martens L., Verschaeve L., Maes A., & De Wagter C. (1994) 
III.10B Hinder: niet-ioniserende stralen. In: Leren om te keren . Milieu- en Natuurrapport Vl aan deren, A. Verbruggen, ed., Garant, Leuven-Apeldoorn, pp. 411-428.

Aanvullende informatie

Meer informatie over dit onderzoeksterrein? Neemt u dan gerust contact met ons contact met ons op.

Share on Facebook

Laatste update op 16/04/2019

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>