BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Cumulatieve milieuhinder: Activiteitenverslag en Publicaties

Cumulatieve milieuhinder: Activiteitenverslag en Publicaties

2017-2018

C. Bouland & Z. Ennamsa

Dit eerste jaar van het project was gewijd aan het ontwerpen en voorbereiden van het onderzoeksprotocol in nauwe samenwerking met de werknemers die instaan voor de cytogenetische- en genexpressiestudies. Het project werd in augustus 2018 voorgelegd aan de ethische commissie van Erasmus-ULB. Er werden na feedback enkele kleine wijzigingen toegepast. Het bijgewerkte protocol van het project is op 6 november 2018 door de Commissie finaal beoordeeld en goedgekeurd.

Een blootstellings gebonden perceptiestudie op de algehele Brusselse bevolking heeft als doel om de risico beoordeling te associëren met de kennis van de infrastructuur. Een eerste kaart wordt ontwikkeld om vrijwilligers te rekruteren langs 3 verschillende locaties (dichtbij een zichtbare bron, dichtbij een onzichtbare bron en ver weg van elke bron).

Er zullen in eerste instantie vragenlijsten worden opgesteld, en er zullen schattingen gemaakt worden van de blootstelling met behulp van persoonlijke ELF-MF-, geluids- en stofdeeltjesdosismeters.

ULB-ESP werkt samen met Sciensano en ULB-LROT voor de cytogenetische en genexpressiestudies. ULB-ESP werkt ook samen met Sciensano voor de rekrutering van EHS-personen.

Voorbije activiteitenverslagen

Publicaties

Publicaties in het kader van de activiteiten van de BBEMG

Aanvullende informatie

Meer informatie over dit onderzoeksterrein? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Share on Facebook

Laatste update op 13/02/2019

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>