BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Organigram

Organigram

Prof. Luc Verschaeve, Voorzitter

J. Wytsmanstreet 14
B-1050 Brussel
België

Tel : 32 (0)2 642 54 36
Fax : 32 (0)2 642 52 24
e-mail

Functies:

 • de BBEMG vertegenwoordigen t.o.v. het publiek, wetenschappers, de overheid en elektriciteitsondernemingen;
 • de beleidslijnen inzake het onderzoek van de BBEMG uitstippelen;
 • de debatten en de wetenschappelijke vergaderingen binnen de BBEMG leiden.

Annemarie Maes, PhD, Coördinatrice

J. Wytsmanstreet 14
B-1050 Brussel
België

Tel : 32 (0)2 642 52 60
Fax : 32 (0)2 642 52 24
e-mail

De coördinatie verloopt in nauwe samenwerking met de voorzitter van de BBEMG.

Functies:

 • de BBEMG vertegenwoordigen;
 • de informatieve en interdisciplinaire uitwisseling tussen de BBEMG-teams organiseren: voorbereiden van wetenschappelijke vergaderingen en van het directiecomité, redactie van verslagen en interne " Newsletters " van de BBEMG;
 • het administratief secretariaat van de BBEMG waarnemen (contracten, financieringen, telefoons, post);
 • het publiek helpen informeren over de gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden van extreem lage frequentie: deelname aan televisie-uitzendingen en openbare debatten, en organiseren van cursussen en conferenties voor huisartsen en arbeidsgeneesheren, redactie van documenten en publicaties in de pers;
 • antwoorden op vragen van particulieren, wijkverenigingen, politieke verantwoordelijken of elektriciteitsondernemingen. Wanneer er voor een antwoord een beroep moet worden gedaan op de vakkennis van een andere wetenschapper, richt de coördinatrice de vraag tot de bevoegde expert binnen of buiten de BBEMG;
 • organisatie van het opzoeken en analyseren van rapporten en artikels in de vakliteratuur; · contacten leggen met nationale en internationale experts;
 • deelnemen aan congressen en vergaderingen over elektromagnetische velden;
 • wetenschappelijke coördinatie van de website van de BBEMG.

Beheerscomité

De BBEMG wordt beheerd door een beheersscomité bestaande uit:

 • Prof Luc Verschaeve, Sciensano Brussel, Voorzitter;
 • Prof Maurice Hinsenkamp, ULB - Dr Maurits De Ridder, UGent - Prof Christophe Geuzaine, ULiège- Prof Olivier Bruyère, ULiège - Prof Catherine Bouland, ULB;
 • Ilse Tant, Igor Lefebvre - Elia;
 • Annemarie Maes, Sciensano Brussel, Coördinatrice van de BBEMG.

Functies:

 • Als interface fungeren tussen de wetenschappers, de media, de politieke wereld en de elektriciteitsonderneming;
 • De wetenschappelijke activiteit coördineren en de onderzoeksprogramma's evalueren. Het comité vergadert tweemaal per jaar. Het kan uitzonderlijk op verzoek van een lid na goedkeuring van de voorzitter worden bijeengeroepen.

Wetenschappelijk comité

Het wetenschappelijk comité vergadert eenmaal per jaar. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van elk onderzoeksteam (C. Bouland, L. Braeckman, O. Bruyère, M. De Ridder, C.Geuzaine, M. Hinsenkamp, L.Verschaeve) and A. Maes, coördinatrice.

Functies:

 • Ervoor zorgen dat de resultaten die elk team heeft behaald aan de jaarvergadering worden meegedeeld;
 • Het werk van de onderzoeksteams coördineren : op basis van het jaarverslag van elk team stelt het wetenschappelijk comité het toekomstige onderzoeksprogramma op.

Share on Facebook

Laatste update op 11/09/2018

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>