BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Doelstellingen van de site

Doelstellingen van de site

Hoewel elektriciteit ten volle bijdraagt tot het verbeteren van onze levenskwaliteit en onlosmakelijk verbonden is met industriële, technologische, economische en medische ontwikkelingen, heeft het publiek steeds zijn vrees te kennen gegeven over de blootstelling aan elektrische en magnetische velden die worden voortgebracht door wisselstroom.

Deze site heeft een drievoudige doelstelling :

  • de onderzoeksactiviteiten van de Belgische deskundigen die verenigd zijn in het kader van de Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG)voorstellen;
  • een beter begrip tot stand brengen van de elektromagnetisch velden en hun mogelijke gezondheidseffecten;
  • een kwalitatief hoogstaand educatief instrument en een documentatiebron aanbieden die de nodige gegevens bevat ten om de problematiek van de elektrische en magnetische 50 Hz-velden beter te begrijpen.

 

Beperkingen van de site

Reeds 30 jaar lang wordt intensief onderzoek verricht naar de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid, en de verkregen resultaten spreken elkaar vaak tegen of zijn slechts in beperkte mate reproduceerbaar. Wetenschappers en dokters kunnen dus nog altijd geen duidelijke conclusie formuleren over het al dan niet bestaan van een gezondheidsrisico, maar ze zijn het er wel over eens dat het risico, als het bestaat, in ieder geval klein is en moeilijk te detecteren (WGO, 1999).

De ontwerpers van deze site willen via deze weg gedetailleerde en genuanceerde informatie verstrekken die voor iedereen toegankelijk is. Zij geven echter geen duidelijk antwoord op de vraag omtrent het risico voor de gezondheid. Bepaalde rubrieken van de site zijn hoofdzakelijk bestemd voor wetenschappers maar mogen uiteraard ook worden geraadpleegd door "leken" die belangstellen in meer wetenschappelijk getinte informatie.

 

Doelpubliek

De informatie die beschikbaar is op de site van de BBEMG is bedoeld om aan de bezorgdheid van het grote publiek tegemoet te komen en om de vragen van het gespecialiseerd publiek te beantwoorden (wetenschappers, geneesheren of beleidsmensen).

Kwaliteitscriteria

De deskundigen van de BBEMG en de wetenschappelijke adviseur kijken de inhoud van de teksten nauwgezet na. Om de wetenschappelijke kwaliteit ervan te waarborgen, letten zij erop dat objectieve, recente informatie verstrekt wordt die begrijpelijk is voor een ruim publiek.

Sponsor

In 1997 besteedde België 0,6% van zijn BBP aan wetenschappelijk onderzoek terwijl het Europees gemiddelde 0,8% bedroeg. De financiële middelen uit andere bronnen zijn derhalve vaak onmisbaar om de kwaliteit en de ontwikkeling van het Belgisch onderzoek te verzekeren. De elektriciteitsondernemingen interesseren zich in het bijzonder voor het onderzoek naar de effecten van elektrische en magnetische velden op de gezondheid. In meerdere landen (USA, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk) draagt de elektriciteitsindustrie reeds meerdere jaren bij in de financiering van onderzoeksprogramma's.

Omwille van het ontbreken van sponsoring door de overheid heeft de Belgian BioElectroMagnetics Group een contract afgesloten met een private partner, Elia . De bepalingen van de overeenkomst tussen de sponsor en de onderzoeksgroepen garanderen de vrijheid van onderzoek , communicatie en publicatie (Zie verder...).

Wetenschappelijke verantwoordelijke van de site en samenwerkingen

Academisch verantwoordelijke:

Professor Luc Verschaeve, PhD
Voorzitter van de BBEMG

Sciensano
J. Wytsmanstraat 14
B-1050 Brussel

E-mail

Wetenschappelijke coördinatie van de site:

Annemarie Maes, PhD
Coördinator van de BBEMG

Sciensano
J. Wytsmanstraat 14 
B-1050 Brussel
E-mail

Functie: Redactie en correctie van de inhoud.

Coördinatie, technisch onderhoud en ontwikkeling:

Jolien Van De Maele

Sciensano
J. Wytsmanstraat 14 
B-1050 Brussel

E-mail

Maryse Ledent

Sciensano
J. Wytsmanstraat 14 
B-1050 Brussel
Tel: 32 (0)2 642 54 36 
Fax: 32 (0)2 642 52 24
E-mail

Functie: Opbouw van de site en redactie van de teksten.

Wetenschappelijk adviseur:

Docteur L. Quaeghebeur
E-mail

Functie: Nazicht van de wetenschappelijke kwaliteit van de inhoud van de teksten.

Ontwerp van de website en logo:

Christelle Roussel
E-mail

Illustraties:

Olivier Ladsous
E-mail

Opbouw van de internet-site:

Marion Crasson (Wetenschappelijke coördinatie van de site tot januari 2010)
University of Liège Psychoneuroendocrinology unit

Olivier Flock (Technisch adviseur van de site tot 2008)

Patricia Duquesne (Coördinatie van het project - Mei 2000 tot mei 2002)
University of Liège Psychoneuroendocrinology unit

Professeur Dieudonné Leclercq (Opbouw van de internet-site tot 2001) 
University of Liège Faculty of Psychology and of Sciences of Education, Labset

Share on Facebook

Laatste update op 14/09/2018

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>